Statuten en reglementen

Om het reilen en zeilen op de haven in goede banen te leiden, gelden in onze haven en vereniging de volgende bepalingen.