Lid worden

U wilt lid worden van onze vereniging? Wij heten u van harte welkom! Wij zijn een watersportvereniging van actieve leden, die samen onze haven en gezellige vereniging onderhouden. Een ligplaats is bij ons dus altijd verbonden aan een actief lidmaatschap van de vereniging.

Aan het lidmaatschap is een ligplaats verbonden. Alle ligplaatsen in onze haven zijn momenteel bezet. Vandaar dat wij een wachtlijst hanteren. De wachttijden verschillen per lengte-categorie en verschillen van enkele dagen tot enkele jaren, afhankelijk van de opzeggingen van onze huidige leden.

Wilt u echter in aanmerking komen voor een plaats op de wachtlijst, dan dient u in het bezit te zijn van een boot en dient u hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur. Dit kunt u doen door het onderstaande aanmeldformulier te downloaden en in te vullen. Dit formulier stuurt u vervolgens per e-mail naar; bestuur@wsv-de-stuw.nl.

Het bijhouden van de wachtlijst vergt voor de vereniging de nodige werkzaamheden. Plaatsing op de wachtlijst kost dan ook € 10,00 per kalenderjaar. U krijgt schriftelijk bericht of u op de wachtlijst wordt geplaatst waarna u de betaling kunt voldoen op onze Rabobankrekening NL24RABO0117105880, o.v.v. wachtlijst. Onvolledige aanvragen of niet-digitale aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen.

Mocht u in de toekomst niet meer op de wachtlijst willen staan, dan hoeft u zich niet af te melden. U verdwijnt vanzelf van de wachtlijst zodra u stopt met de jaarlijkse betaling. Wilt u echter wel op de wachtlijst blijven staan, dient u de € 10,00 administratiekosten jaarlijks vóór 31 januari te hebben voldaan.

Zodra er in de toekomst een ligplaats vrijkomt, dan beslist het bestuur aan de hand van onze reglementen welke verzoek(st)er op de wachtlijst in aanmerking komt voor de ligplaats. Bent u aan de beurt, dan wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kijken we of u past binnen onze actieve vereniging en kunt u beslissen of de vereniging bij u past.

Wellicht ten overvloede wijzen we u er op, dat aan de plaatsing op de wachtlijst en onderstaand kostenoverzicht nimmer rechten kunnen worden ontleend.

Contributie

Eenmalige kosten:
Inschrijfgeld€ 230,00
Jaarlijkse kosten lidmaatschap:
Lidmaatschap volwassenen€ 60,50
Lidmaatschap voor volwassen familieleden (Buitengewone leden)€ 24,20
Lidmaatschap voor jeugdleden (Aspiranten 16-21 jaar)€ 24,20
Jaarlijkse overige kosten, indien van toepassing:
Winterligplaats, per m2 bootoppervlakte€ 2,95
Winterligplaats loods, per m2 bootoppervlakte€ 5,90
Zomerligplaats, per m2 bootoppervlakte€ 9,00
Bijboot/Optimist (zomerplaats)€ 54,00
Bijboot/Optimist (winterplaats)€ 27,00
Hijsen en afspuiten€ 58,00

Wij hopen u graag spoedig als nieuw lid van onze vereniging te mogen verwelkomen!

Download hier het aanvraagformulier. Dit is een Word-document, dat het beste op een normale pc te openen is. Alleen digitaal ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.