Lid worden

Helaas moeten wij u meedelen dat het tot nader order niet mogelijk is om u aan te melden voor een ligplaats bij onze vereniging. Vanwege een dermate lange wachtlijst hebben wij besloten om voor wat betreft onze wachtlijst, een tijdelijke stop af te kondigen.

Zodra het weer mogelijk is om u via het aanvraagformulier aan te melden voor een ligplaats, vermelden wij dit op onze website.