Historie

Omstreeks 1957 werd door de gemeente Grave toestemming verleend aan de heer Adams om in de haven van Grave toezicht te houden op de daar afgemeerde boten. De heer Adams richtte het terrein  in  met  een  gebouwtje, een helling en een aantal steigers en voorzag in een behoefte. De naam jachthaven was daarmee geboren.

De heer Adams organiseerde zeilwedstrijden en zwemwedstrijden. De zeilwedstrijden werden nationaal bekend als de Blauwe Wimpel Wedstrijden.
De eerste werd in 1950 gehouden.

Ons oude clubhuis “De Plek”, van voor de nieuwbouw.

Historie van de vereniging

De heer Adams kreeg op de duur problemen met de organisatie van deze wedstrijden omdat het hem veel tijd en geld koste. Het groepje watersporters dat haar ontspanning op de Maas zocht was het er over eens dat hier iets op gevonden moest worden. Na een aantal besprekingen werd op 10 september 1957 door een dertigtal watersporters een vereniging opgericht. Voor de naam van de vereniging werd besloten om een prijsvraag uit te schrijven. Uit een aantal inschrijvingen werd gekozen voor de naam “De Stuw “.

Met de gemeente zouden afspraken gemaakt worden om het terrein en water te kopen of te pachten. De contributie werd vast gesteld op fl 12.50 en het inleggeld voor nieuwe leden op fl 5.00. Op de volgende algemene ledenvergadering, op 12 maart 1958, werden de statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld. Door de vergadering werd daarnaast de pachtovereenkomst  van het water met de gemeente goedgekeurd. De bestaande loods en een afrastering werden voor  een bedrag van fl 100.00 eigendom van de vereniging. Besloten werd over te gaan tot de bouw van een 24 meter lang steiger.

De Blauwe Wimpel Wedstrijden werden een succes. De eerste wedstrijd onder de Stuwvlag trok 49 deelnemers. Geen enkele vereniging in de omtrek was het ooit gelukt zoveel schepen bij elkaar te brengen. In 1962 waren er zelfs 62 deelnemers. De wedstrijden waren een traditie geworden. De sfeer en de gezelligheid waren ver in de omtrek bekend .

Tekening uit clubblad De Brulboei, 1984.

In loop der jaren groeide het aantal leden. De faciliteiten van de jachthaven werden uitgebreid.  In de loop der jaren is er steeds meer uitgebreid, met een clubhuis, botenkraan, magazijn en niet te vergeten nieuwe steigers. Al deze werkzaamheden werden door eigen leden en uit eigen middelen verricht en hebben de nodige  zweetdruppeltjes gekost.

De onderlingen wedstrijden zijn steeds een succes geweest en niet meer uit het verenigingsactiviteiten weg te denken. ” De Stuw ” is medeoprichter van de Federatie ” Midden Maas ” de op dit moment 15 verenigingen omvat en 1600 leden vertegenwoordigt.

Ontstaan van Grave

De Stuw is een watersportvereniging, in het vestingstadje Grave, te Noord Brabant. De stad Grave, is rond het jaar 1137 gesticht, door Herman van Kuyk, die zijn verwoeste kasteel (te Cuijk), liet herbouwen op een zandheuvel, waar nu het huidige Grave ligt.

Historie breed

Bijna 800 jaar later, in 1929 wordt de brug over de Maas gebouwd, die de stad beter toegankelijk maakt. Tijdens de 2de wereld oorlog is Grave, door de vroege bevrijding, geheel in tact gebleven. Nu nog kunt u genieten van het gezellig stadje, met karakteristieke geveltjes, straatjes, terrasjes, met uitzicht op de rivier.

Meer over de historie kunt u lezen op de site Vestingstad Grave