Categorieën
Algemeen

Notulen ALV 15 maart 2024

Onderstaand doen wij u toekomen het verslag van de op 15 maart 2024 gehouden Algemene Leden Vergadering. Tevens zijn de, tijdens de vergadering gewijzigde bepalingen ten aanzien van het Huishoudelijk Reglement, in het betreffende document doorgevoerd.

Het Bestuur