Categorieën
Algemeen

Onderzoek nieuw Bestuur

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld zouden wij op zoek gaan naar onderzoekers voor het vormen van een nieuw bestuur. Deze hebben wij gevonden in de personen Jeroen van Druten en Arno Heemskerk. Op ons verzoek hebben zij hun opdracht omschreven waarmee het bestuur akkoord is.
Hier hun reactie:

We hebben allebei direct Ja gezegd op de vraag of we willen helpen bij het zoeken naar een nieuw bestuur.
We zullen daarbij eerst in gesprek gaan met de huidige bestuursleden om hun visie op de toekomst te horen. Ook zullen we de contactpersonen van de diverse commissies spreken, zodat zij kunnen aangeven wat de commissies verwachten van het nieuwe bestuur.
Op basis van de uitkomst van de gesprekken zullen we een profiel opstellen van de samenstelling van het nieuwe bestuur, waarbij we ook zullen kijken naar hoe de vereniging georganiseerd is en waar mogelijk verbeteringen mogelijk zijn.
Aangezien het Watersport seizoen op het punt van beginnen staat, zullen we snel op zoek gaan naar kandidaten. Misschien zijn er al leden die interesse hebben om een bijdrage te leveren door bestuurslid te worden, of op een nadere manier de vereniging verder willen helpen. Graag ontvangen we dan een reactie van deze leden.
Jeroen van Druten en Arno Heemskerk.

Nog een drietal mededelingen:
Jeroen en Arno zullen gebruik maken van het clubgebouw voor overleg met inachtneming van de coronamaatregelen genomen door de Rijksoverheid.
Frans Mol is uit het overgangsbestuur gestapt, maar blijft wel contactpersoon voor de terreincommissie.
Er worden geen grote investeringen meer gedaan of belangrijke beslissingen genomen, waaronder het aannemen van nieuwe leden en/of ligplaatsindelingen, om het nieuwe bestuur de ruimte te geven hierover een beleid te kunnen vaststellen.

Het overgangsbestuur.