Categorieën
Algemeen

Algemene Leden Vergadering

Op vrijdag 24 maart 2023 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging plaats. Het bestuur nodigt haar leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering vindt plaats in onze kantine ‘de Plek’ en vangt aan om 20.00 uur. Tevens worden (nieuwe) voorlopige leden geacht hierbij aanwezig te zijn. Zij zullen zich deze avond voorstellen aan de leden.

In de bijlage gevoegd, de agenda voor de vergadering en tevens het verslag van de laatstgehouden ALV van 1 april 2022.

Het Bestuur