Categorieën
Algemeen

UITNODIGING !

Bijzondere ledenvergadering

Waar: de Plek

Wanneer: 1 oktober

Tijd: 20:00

Na het positieve bericht van afgelopen dinsdag willen we jullie allemaal uitnodigen voor een bijzondere ledenvergadering met aansluitend een gezellige borrel.

We gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de geldende regels betreffende toegang tot onze vergadering en deze met respect accepteert zodat we er een gezellige avond van kunnen maken.

Agenda Bijzondere Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV.
 3. Mededelingen bestuur
  1. Bericht verhindering
  1. Voorlopige leden die aanwezig zijn stellen zich voor.
 4. Woord van de Penningmeester Bart v Etteger.
 5. Voorstel extra investeringen parasols door de evenementencomm.
 6. Voorstel extra investering betreffende de steigers door MTC.
 7. Uitleg Bluewater app.
 8. Nieuwe voorzitter gezocht.
 9. Bedankje aan leden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting met aansluitend borrel

https://www.wsv-de-stuw.nl/wp-content/uploads/2021/09/Notulen-ALV-2021-06-18-1.pdf

Namens het bestuur hopelijk tot ziens op 1 oktober.